Casa Tineretului Câmpina anunță licitație pentru închirierea a trei spații

Anunțuri (Categoria articolului)

Casa Tineretului Câmpina anunță organizarea urrnătoarelor licitații:

1.Licitație publică pentru închirierea spațiului în suprafață totală de 34,54 m.p., situat la etajul I al imobilului Casa Tineretului, pe latura de vest (spațiu pentru birouri). Prețul minim de pornire al licitației este de 30 lei/mp./lună, conform H.C.L. nr. 173/19.12.2019. Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul părților, prin act adițional, pentru aceeași perioadă de timp, o singură dată. Chiria se actualizează anual cu rata inflației comunicată de INSSE. Plata utilităților corespunzătoare spațiului închiriat va fi suportată de câștigătorul licitației.
2.Licitație publică pentru închirierea spațiului în suprafață totală de 54,24 m.p., situat la etajul 2 al imobilului Casa Tineretului. Prețul minim de pornire este de 30 lei/mp, conform H.C.L. nr. 173/19.12.2019. Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul părților, prin act adițional, pentru aceeași perioadă de timp, o singură dată. Chiria se actualizează, anual cu rata inflației comunicată de INSSE. Plata utilităților corespunzătoare spațiului închiriat va fi suportată de câștigătorul licitației.
3.Licitație publică pentru închirierea spațiului în suprafață totală de 75,62 m.p., situat la etajul 2 al imobilului Casa Tineretului. Prețul minim de pornire este de 30 lei/mp, conform H.C.L. nr. 173/19.12.2019. Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul părților, prin act adițional, pentru aceeași perioadă de timp, o singură dată. Chiria se actualizează, anual cu rata inflației comunicată de INSSE. Plata utilităților corespunzătoare spațiului închiriat va fi suportată de câștigătorul licitației.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente obligatorii:
- cerere de participare la licitație;
- ordinul de plată sau chitanța, după caz, în original, a taxei de participare de 100 lei și a taxei pentru obținerea documentației - 50 lei;
- garanția este obligatorie pentru ofertantul declarat câștigător și se stabilește la nivelul contravalorii a două chirii minime;
- garanția se achită prin Ordin de plată în contul Casei Tineretului Câmpina;
- garanția se restituie ofertanților declarați necâștigători;
- certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului;
- certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de Primăria Municipiului Câmpina;
- dovada eliberată de Primăria Municipiului Câmpina că ofertantul nu se află în litigii cu UAT și Autoritățile Publice Locale, având ca obiect pretenții care constituie datorii la bugetul local;
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC), cu valabilitate 30 zile, pentru persoane juridice;
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) prin care se certifică faptul că nu a fost publicat nici un act de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvență, pentru persoane juridice;
- modelul de contract însoțit de ofertant pe care acesta va menționa: ”Am citit și sunt de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire".

Documentația necesară înscrierii se va depune la sediul Casei Tineretului Câmpina, până la data de 20  octombrie 2022, ora 12.00.
Licitația va avea loc în data de 27.10.2022, ora 10.00, la sediul Casei Tineretului Câmpina, B- dul Nicolae Bălcescu, nr.50.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în data de 10.11.2022, iar dacă nici de această dată nu a fost declarat niciun câștigător, licitația se va desfășura în data de 17.11.2022.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0723.386.424.

2770 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Anunțuri

70 vizualizari
16 feb. 2024 17:51

HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 16 februarie 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2023 emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

537 vizualizari
10 feb. 2024 11:02

HidroPrahova a semnat un nou contract în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

HidroPrahova S.A. a semnat, în data de 6 februarie 2024, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-17 – “Reabilitare front captare Bălțești, retehnologizare stație tratare Cărbunești și înlocuire rezervor de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi”. Contractul este inclus în ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod MySMIS 2014+ 156809.

Alte stiri recente

332 vizualizari
21 feb. 2024 23:01

Câștigătorii concursului de fotografie OBIECTIV: CÂMPINA CURATĂ

Asociația Câmpina Curată și Partidul Câmpina Curată au organizat un concurs inedit de fotografie, prin care s-a dorit aducerea în atenția publicului a unor probleme legate de curățenia din municipiul Câmpina. Ȋn ciuda temei aparent negative, acest concurs a constituit un mesaj pozitiv pentru schimbare, o campanie de conștientizare și implicare activă. Câteva sute de fotografii au fost înscrise în concurs de către fotografi amatori și profesioniști.

205 vizualizari
21 feb. 2024 21:13

E oficial! Alegerile locale vor fi comasate cu cele europarlamentare și vor avea loc pe 9 iunie

Ceea ce CâmpinaTV.ro vă informa pe surse în urmă cu câteva zile, a devenit oficial miercuri, 21 februarie, atunci când liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au anunțat într-o conferință de presă comună comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare pentru data de 9 iunie.