CONTACT
https://sanconfind.ro/
https://www.hidroprahova.ro/
http://floricon.ro/

Comuna Bănești. Anunț public referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

- Anunțuri -

Comuna Bănești. Anunț public referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 7 iunie 2023, Comuna Bănești, cu sediul în Bănești, str. Gherghiceni, nr. 495, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 133.412,00 m.p., situat în Comuna Bănești, Sat Bănești, extravilan, Județul Prahova, Nr.Cadastral/C.F.26265, T39, Parcela 1261.

Întocmirea și promovarea proiectului de hotărâre mai sus menționat a fost realizată în vederea valorificării eficiente a patrimoniului localității, prin vânzarea prin liciație publica a unui teren, în suprafață de 133.412,00 m.p., situat în Comuna Bănești, Sat Bănești, extravilan, având categoria de folosință neproductiv. Vânzarea acestui imobil este impusă de necesitatea asigurării parțiale a sumelor reprezentând cofinanțarea proiectelor cu finanțări nerambursabile aprobate, având în vedere că, pentru anul 2023, această valoare se ridică la peste 4 milioane de lei.
Impactul scontat prin adoptarea proiectului de hotărâre supus procedurii transparenței decizionale este acela că, la nivelul localității se vor realiza proiecte de investiții în valoare de peste 55 milioane de lei, fără a îndatora comuna prin obținerea unui credit bancar, cu dobânda practicată de instituțiile bancare în prezent. Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5.428/06.06.2023, întocmit de d-nii Ion Mincu, Adrian Calută și Nichitoiu Valentin -  consilieri locali, Raportul întocmit de Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Stare Civilă înregistrat sub nr. 5.450/06.06.2023, Raportul întocmit de Compartimentul patrimoniu înregistrat sub nr. 5.451/06.06.2023, Raportul întocmit de Compartimentul agricol înregistrat sub nr. 5.452/06.06.2023, Avizul Secretarului General al Comunei Bănești înregistrat sub nr. 5.453/06.06.2023, textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, la primariabanesti.ro/ anunțuri generale/anunțuri generale de interes public, la sediul instituţiei, str. Gherghiceni, nr.495, proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20 iunie 2023, ora 9.00:
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariabanesti@yahoo.com, banesti@ph.e-adm.ro;
- prin poştă, pe adresa: Comuna Bănești, str. Gherghiceni, nr.495;
- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa str. Gherghiceni, nr. 495, între orele 08.00-16.30.
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 133.412,00 m.p., situat în Comuna Bănești, Sat Bănești, extravilan, Județul Prahova, Nr.Cadastral/C.F.26265, T39, Parcela 1261".
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul primariabanesti.ro/monitorul oficial local/alte documente. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 20 iunie 2023, ora 9.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0244.348.608, e-mail: primariabanesti@yahoo.com, banesti@ph.e-adm.ro, persoană de contact: c.j. Laurențiu Olărașu.


07 Jun 2023 16:31 2125 vizualizari


Comentarii


529 vizualizari 24 May 2024 19:52 HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 24 mai 2024

HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 24 mai 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autortitățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2023 emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

citeste mai mult
1453 vizualizari 17 May 2024 11:58 HIDRO PRAHOVA SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 17 mai 2024

HIDRO PRAHOVA SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 17 mai 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale  dina ria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2024 emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

citeste mai mult
254 vizualizari 14 May 2024 09:01 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC Tek Food Production SRL, titular al proiectului ”Construire hale de producție și depozitare, corp socio-administrativ, spații tehnice, spații parcare, alei carosabile și pietonale, împrejmuire, uilități și organizare de șantier”, anunță publicul interesat auspra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova.

citeste mai mult
230 vizualizari 10 May 2024 13:22 Anunț privind consultarea publicului pentru etapa pregătitoare a actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Câmpina

Anunț privind consultarea publicului pentru etapa pregătitoare a actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Câmpina

Municipiul Câmpina a inițiat demersurile de actualizare PUG/RLU, conform HCL nr. 97/ 18 mai 2022 privind aprobarea participării Municipiului Câmpina în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 - Fondul local, fiind semnat contractul de finanșare nr. 129.196/ 16 noiembrie 2022 pentru actualizarea PUG și RLU în format GIS.

citeste mai mult
https://dentfamily.ro/
https://cleopatra-esthetics.ro/
Actualitate Politică Social Eveniment Interviuri Sănătate Editorial Sport Anunțuri Joburi Turism

Termeni și condiții - Politica de confidențialitate - Politica cookies
© 2024 Câmpina TV