Anunțuri

754 vizualizari
24 mar. 2023 16:46

UAT Câmpina – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Câmpina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Creșterea nivelului de independență energetică la nivelul autorității publice locale Câmpina prin realizarea investițiilor destinate promovării producției de energie din resurse regenerabile pentru consum propriu în cadrul POIM 2014-2020.

350 vizualizari
21 mar. 2023 16:24

Comuna Bănești. Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ privind taxele și impozitele locale pentru 2024

Astăzi, 21 martie 2023, Comuna Bănești, cu sediul în Bănești, str. Gherghiceni, nr. 495, anunță că în ședința ordinară din luna aprilie 2023 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local – proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale în comuna Bănești, pentru anul fiscal 2024, inițiat de primarul comunei Bănești, dl. Gheorghe Stoica.

428 vizualizari
20 mar. 2023 15:36

Comuna Bănești. Anunț privind elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 20 martie 2023, Comuna Bănești, cu sediul în Bănești, str. Gherghiceni, nr. 495, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 133.412,00 mp, situat în comuna Bănești, sat Bănești, extravilan, județul Prahova, nr. cadastral/C.F. 26265, T39, parcela 1261.

2511 vizualizari
06 mar. 2023 17:14

Hidro Prahova a semnat un proiect european pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în opt localități

Un nou proiect de investiții cu finanțare europeană, semnat de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în 8 localități din Prahova.

936 vizualizari
22 mar. 2023 15:38

Comunicat de presă. Demararea proiectului „Renovarea energetică pentru blocurile de locuințe din Municipiul Câmpina”

UAT Municipiul Câmpina demarează proiectul cu titlul “Renovarea energetică pentru blocurile de locuințe din Municipiul Câmpina”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

372 vizualizari
20 mar. 2023 16:08

Comuna Bănești. Anunț privind elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 20 martie 2023, Comuna Bănești, cu sediul în Bănești, str. Gherghiceni, nr. 495, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 79,76 mp, cu destinația CABINET MEDIC DE FAMILIE, situate în incinta Dispensarului Uman Bănești, comuna Bănești, sat Bănești, strada Drumul Mare, nr. 486.

2288 vizualizari
13 mar. 2023 18:17

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”

MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul de Psihiatrie Voila, a implementat proiectul „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”, cod SMIS 152546, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

3116 vizualizari
05 mar. 2023 09:04

Graficul colectării deșeurilor vegetale la Câmpina, în 2023

Operatorul de salubritate pentru Câmpina, societatea Floricon Salub SRL, anunță graficul colectării deșeurilor vegetale pentru anul 2023.