Anunțuri

3053 vizualizari
16 mai 2022 12:55

Societate comercială cu sediul în Câmpina angajează OSPĂTAR și LUCRĂTOR ÎN BUCĂTĂRIE

1 comentarii

Societate comercială cu sediul în municipiul Câmpina angajează ospătar și lucrător în bucătărie.

2403 vizualizari
11 mai 2022 11:51

Anunț public. Primăria Poiana Câmpina organizează concurs pentru postul de consilier juridic

Comuna Poiana Câmpina, Județul Prahova, persoană juridică având sediul în comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, str. Dimitrie Gusti, nr. 7, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, Relația cu Consiliul Local, Monitorizare Proceduri Administrative din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana Câmpina, cu durata normală a timpului de muncă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

595 vizualizari
06 mai 2022 12:15

Anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu - Primăria Câmpina

Primăria Municipiului Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii nr. 18, Câmpina, județul Prahova, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării Planului Urbanistic Zonal – Regenerare urbană, creșterea mobilității urbane nepoluate prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecționarea circulației rutiere printr-un pasaj subteran și extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina, Județul Prahova, în suprafață totală de 35 ha, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.

2538 vizualizari
21 apr. 2022 07:22

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”

MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul de psihiatrie Voila, implementează proiectul „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”, cod SMIS 152546, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

1970 vizualizari
11 mai 2022 12:20

Sofprest Protect Security SRL angajează agenți de securitate pentru Câmpina

Societatea Sofprest Protect Security, cu sediul în municipiul Câmpina, angajează agenți de securitate pentru Câmpina.

1799 vizualizari
11 mai 2022 06:27

Societatea Voipan SIL SRL Câmpina angajează: inspector resurse umane, brutar, muncitor în secție și feliator-ambalator

Societatea VOIPAN SIL SRL Câmpina anunță că angajează mai multe categorii de personal: inspector resurse umane, brutar, muncitor în secție și feliator-ambalator.

2734 vizualizari
05 mai 2022 19:42

Angajări la Forja Neptun și Scuderia Logistic SRL

Societatea FORJA NEPTUN angajează STRUNGAR UNIVERSAL, iar societatea SCUDERIA LOGISTIC angajează buldoexcavatorist cu certificat/atestat valabil.

621 vizualizari
12 apr. 2022 14:39

Anunț privind terenurile infestate cu ambrozie din Câmpina

Primăria municipiului Câmpina face următorul anunț în atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă de pe raza municipiului Câmpina.